Mistr Jan Hus na lopatkách

jan husHistorická náhoda tomu chtěla, že do českého, dříve též československého, kalendáře se první červencový týden sešly hned po sobě dva významné svátky: příchod Cyrila a Metoděje na Moravu r. 863 a upálení Mistra Jana Husa v Kostnici 1415. I když mezi oběma událostmi je rozpětí 532 roků, hlavní roli tu sehráli vysocí představitelé ř. k. církve.

Na rozdíl od pozvání věrozvěstů, kteří pokřešťanštělé Moravany měli a chtěli ochránit před náboženskou i územní germanizací, v případě Mistra Jana se jako vlny zdola vyvalil dědičný hřích církevních mocipánů – zhoubná touha
po pozemských statcích, které zaručují vládu nejen nad tělem a duchem, ale i nad i životem lidí. To vše ještě umocněno církevními dogmaty té doby. Žádný div, že zákeřná a potupná smrt Mistra Jana vyvolala v Čechách husitskou vlnu za ozdravění církve, ale i za lepší sociální podmínky prostého lidu.
Zatímco letošní oslavy 1150 let od úspěšné mise soluňských bratří dostaly státotvorný punc účastí prezidenta Miloše Zemana, mučedník skutečné pravdy a lásky (k bohu i lidu) Mistr Jan skončil v ideologickém klání na lopatkách. Jeho svátek prošel téměř bez většího povšimnutí, zejména médií. Pravda, do kulatého výročí jeho umučení zbývají ještě dva roky – dost dlouhá doba na to, aby byl Hus nejen politován papežem Janem Pavlem II., ale také rehabilitován světsky i církevně; jeho mučednická smrt by možná mohla znamenat i blahořečení.
Nejsem znalcem Husova životopisu, ale z veřejných zdrojů, hlavně Ottova slovníku naučného, lze aspoň dodatečně připomenout některé „kulatiny" Mistra Jana: Letos uplynulo 620 let od okamžiku, kdy si Jan na vlastní kůži vyzkoušel blahodárnost takzvaného milostivého léta – obětoval totiž své poslední čtyři groše, jen aby dosáhl slibovaných odpustků. Výsledek byl tristní – dlouhé dny pak musel žít jen o chlebu a vodě. Na letošek připadá také kulaté jubileum jeho jmenování bakalářem na jaře 1393 (mistrem svobodného umění se stává o tři roky později). V únoru 1413 dopsal Hus svůj traktát O svatokupectví a 28. října (!) uplyne 620 let od dokončení Postilly, jeho výkladu svatých čtení nedělních.
V ringu podivné doby české, korunované nestoudnými církevními restitucemi a bezuzdným leskem zlata v dýmu kadidla, Hus sice prohrává. Ale pro český národ snad stále ještě platí odkaz předků... Nikoliv poddajný svatý Václav, ale mučedník pravdy církevní i světské Mistr Jan

Josef Till
Zobrazeno 3352 x
Nahoru